Filed under Hikmah Kisah

Memadukan Ilmu dan Amal

Ibnu Bathah  menuturkan sebuah riwayat dari Masruq, dari Abdullah yang berkata, “Sesungguhnya kalian berada pada suatu zaman yang di dalamnya beramal adalah lebih baik daripada berpendapat. Kelak akan datang suatu zaman yang di dalamnya berpendapat lebih baik daripada beramal.” (Ibn Baththah, Al-Ibanah al-Kubra, I/207). Ath-Thabrani juga meriwayatkan sebuah hadis dari penuturan al-’Ala bin al-Harits, dari … Baca lebih lanjut

Umar Yang Berbeda

Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana lazimnnya keluarga istana, hidup dalam kemewahan; pakaian yang dikenakannya pun halus; makanan yang dimakannya pun mewah. Ketika berjalan, semua orang akan mengenalnya, karena bekas yang ditinggalkannya menebarkan aroma Misk (wangi). Rambutnya yang selalu tersisir rapi, penampilannya perlente dan kren. Itulah seorang Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi … Baca lebih lanjut

Zuhudnya Para Sahabat

Rasulullah saw bersabda:Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Dengan (sahabat-sahabat) manapun kalian mengarahkan (pandangan)-nya, maka (keberadaannya) menjadi petunjuk bagi kalian. Zuhud Dari Jundab bin Abdullah al-Bajali, ia berkata: “Aku datang ke Madinah guna menimba ilmu, lalu aku masuk ke masjid Rasulullah saw. Maka di dalamnya orang-orang membentuk beberapa halqah guna membahas berbagai perkara. Aku kemudian mengikuti semua … Baca lebih lanjut

Demi Taat Rasul Miskin Tak Masalah

Demi Taat Rasul, Miskin pun tak Masalah Tersebut pada zaman Nabi, seorang sahabat bernaman Julaibib. Ia adalah seorang pemuda miskin. Suatu ketika, Nabi meminangkan untuk dirinya, seorang gadis putri sahabat Anshar. Kepada Nabi, ayah si gadis meminta tangguh untuk bermusyawarah dengan istrinya. Sesampainya di rumah kedua orangtua gadis itu bermusyarah, yang berujung pada ketidaksetujuan sang ibu, … Baca lebih lanjut

Istana Emas

Istana Emas Dikisahkan, Rasulullah yang sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, tertawa. Umar yang penasaran, menanyakan penyebab tawa Rasul. Beliau menjawab, “Ada dua orang dari umatku, yang duduk berlutut di hadapan Allah Rabbul ‘Izzah. Salah seorang berkata, “Wahai Rabbku, balaslah kezhaliman atasku yang dilakukan saudaraku ini”. “Bagaimana bisa begitu, sementara ia sama sekali tidak memiliki sisa pahala (untuk … Baca lebih lanjut

Istri Setia

Istri Setia  Ummul Mukminîn, Khadijah ra adalah simbol seorang istri yang setia kepada Nabi. Ia ikut berbahagia ketika Nabi bahagia; turut bersedih ketika beliau sedih; memotivasi beliau saat berada dalam kesulitan; dan turut menanggung beban dan kesulitan di jalan Allah bersama beliau. Inilah kelebihan yang Allah anugerahkan pada diri Khadijah.Setelah Khadijah meninggal, Rasulullah pun menunjukkan kesetiaan … Baca lebih lanjut

Ketaatn seorang Komandan

Ketaatan Seorang Komandan Waktu itu, pasukan Muslimin sedang bertempur melawan pasukan Romawi di Syam. Yang menjadi komandan, adalah Khalid bin Walid. Tiba-tiba Amirul Mukminin, Umar bin Khattab menyuruh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyampaikan surat kepada Khalid. Isi surat tersebut, memberhentikan Khalid dari jabatan komandan, dan mengangkat Abu Ubaidah sebagai penggantinya.Sesampainya di Syam, Abu Ubaidah melihat pertempuran … Baca lebih lanjut

Tiga Hari Bersama Ahli Surga

Tiga Hari Bersama Ahli Surga Sahabat Anas bin Malik ra bercerita: “Pada suatu saat, kami duduk bersama Rasulullah saw, tiba-tiba beliau mengatakan: “Akan muncul di hadapan kita seorang penghuni surga.” Tak lama kemudian muncul seorang lelaki sederhana setengah tua, masih nampak di wajahnya tetesan air wudhu, ia menghampiri majelis kami bersama Rasulullah Saw. Pada hari berikutnya … Baca lebih lanjut

Asma Binti Yazid

Asma’ Binti Yazid  Merupakan raja mimbar di kalangan wanita, karena kepandaian yang dimiliki dalam menyampaikan pidato. Dia merupakan seorang diplomat ulung dengan kepandaian berkata-kata. Seorang pejuang yang tabah, wanita terhormat. Termasuk pula ke dalam golongan ahli piker dan ahli agama. Dia-lah tumpuan kaum wanita untuk menyampaikan keinginan dan uneg-uneg mereka. Satu saat, mewakili kaum wanita Asma … Baca lebih lanjut

Menunggang Kuda di Atas Air

Diriwayatkan dari Saham bin Munjab, dia berkata, “Dalam peperangan di wilayah Darain (nama tempat di sekitar Bahrain) Al-Ala bin Al-Hadhrami bersama-sama kami. Al-Ala memanjatkan tiga macam doa, dan ketiga doa itu dikabulkan oleh Allah SWT.” “Kemudian, kami berjalan bersama-sama sehingga tiba di suatu tempat. Kami mencari air untuk wudu tetapi tidak mendapatkannya. Lalu, Al-Ala bin … Baca lebih lanjut